השיק האחיד – תקן 501

יעילות

מוצר מאובטח

           

 1. תקנת הצ’ק האחיד – תקן 501

בחודש יולי 2019 נכנס לתוקפו תקן 501 .התקן הוגדר ע “י בנק ישראל ומטרתו להסדיר את מבנה השיק האחיד .

חברת אוטופונט מפיקה ומבצעת הסבה קפדנית של המחאות בהתאם סעיפי התקן, על פי ההוראות וההבהרות

המפורטות, כולל מידות כלליות ומיקומי פרטי השיק ומפרטיהם .בהתאם לחוקי בנק ישראל המחאות המופקות על פי הפרמטרים הללו הינן המחאות חוקיות לכל עניין ודבר. 

לחצו לקריאת פרטי התקן באתר בנק ישראל 

מפרט ומבנה השיק האחיד

 • פרטי בעל השיק (כולל לוגו):
  1. מקסימום רוחב 5.78 מ”מ.
  2. מכיל סה”כ עד 6 שורות טקסט. שורות מודגשות בגופן עברי בינוני
  3. גודל 12-11 – עבור שמות בעלי החשבון ושורות בגופן בינוני 11-9 ( במידת הצורך ) ובגופן אנגלי בינוני 9 (  במידת הצורך
  4. ליתר פרטי בעל החשבון. הטקסט מיושר לימין עד לשוליים .
  5. לשמאל עד לשוליים . מעל לטקסט הזה מופיע לוגו הבנק גם הוא מיושר לשמאל .
  6. מתחת לטקסט הזה מופיע שיכפול השורה
  7. פרטי הסניף: מקסימום רוחב 5.70 מ “מ . מכיל עד שתי שורות בגופן עברי בינוני 11 ובגופן אנגלי בינוני 9 .הטקסט מיושר
   המגנטית .
   עברי בינוני 10 וגופן אנגלי בינוני 6 .
 •  שורת שלמו ל : גובהה מתחתית השיק 5.39 מ “מ .
  • השורה מיושרת לשמאל וברוחב 108 מ “מ .
  • גופן הכיתוב בשורה זו גופן 
 • הגבלות סחירות:
  • מופיעות בצידו הימני של שדה פרטי הסניף ולוגו הבנק.
  • הכיתוב בשורה זו גופן עברי בינוני 10 וגופן אנגלי בינוני 6 .
 •  הסכום לתשלום במילים :
  • גובהה מתחתית השיק 5.31 מ “מ .
  • השורה מיושרת לשמאל וברוחב 108 מ “מ .
  • גופן שלמו ל והסכום במילים .
  • גובהה 5.19 מ”מ מתחתית השיק .
 •  שורת התאריך (במיקרופרינט ):
  • רוחב 41 מ “מ במרווח 15 מ”מ מקצה שורת החתימה .
  • מיושרת ימינה לפי קצה השורות
 • שורת החתימה:
  • רוחב 50 מ “מ מיושרת לימין.
  • גובהה 5.19 מ “מ מתחתית השיק .
 •  שורת הסכום בספרות :
  • מיושרת לימין באותו הגובה כמו שורת הסכום במילים .
  • רוחבה 34מ”מ בינוני .
  • קצהו התחתון של ההודעה הזו לא יכולה להיות נמוכה יותר מ – 18מ”מ מתחתית השיק .
  • המסגרת והטקסט מודגשים .
 • הערות כלליות
  • הודעת “בשיק זה אין לבצע שינוי “: במסגרת 5.6 * 37 מ “מ . מיושרת לשמאל מתחת לשדה הסכום במילים . גופן 9  שדות הגבלות תוקף והגבלת סכום : עד שתי שורות בגופן בינוני 9 .מיושרות לימין . מתחת לשדה הסכום בספרות .
   עם שורה המודפסת בדיו מגנטית “חשוון תשנ “ט – נובמבר 1998 .( הסבר שורה מגנטית: על שולי השיק התחתונים בגופן עברי 8 בינוני ובגופן אנגלי 6 בינוני . (ראה תקן ישראלי מס . 1947 “טפסים  שם הבנק המלא: על שולי השיק התחתונים ומיושר לימין . גופן עברי 8 בינוני וגופן אנגלי בינוני 5 

תמונות להמחשת שיק בתקן 501

מוצרים נוספים
הדפסת צ'קים
על נייר חלק

הדפסת צ'קים
על נייר חלק

הפקדת צ'קים
דיגיטלית

הפקדת צ'קים
דיגיטלית

פתרונות
סריקה

פתרונות
סריקה

קליטת חשבוניות
אוטומטית

קליטת חשבוניות
אוטומטית

הדפסה
מאובטחת

הדפסה מאובטחת

פתרונות
קיפול ועיטוף

פתרונות קיפול ועיטוף

הדפסת צ'קים
על נייר חלק

הדפסת צ'קים
על נייר חלק

הפקדת צ'קים
דיגיטלית

הפקדת צ'קים
דיגיטלית

פתרונות
סריקה

פתרונות
סריקה

קליטת חשבוניות
אוטומטית

קליטת חשבוניות
אוטומטית

הדפסה
מאובטחת

הדפסה מאובטחת

פתרונות
קיפול ועיטוף

פתרונות קיפול ועיטוף

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר בהקדם